Труд и работна заплата

Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ до завършване на определена работа

Допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение (работно време)

Заповед за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 325, т. 1 от КТ

Допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение

Молба за ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ

Молба за ползване на платен годишен отпуск

Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за неопределено време

Трудов договор по чл. 114 от КТ за работа през определени дни

Трудов договор по чл. 110 от КТ за допълнителен труд при същия работодател

Трудов договор по чл. 111 от КТ за допълнителен труд при друг работодател

Заповед по чл. 328, ал. 1 от КТ за прекратяване на трудовия договор

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ

Заповед по чл. 173, ал. 1 от КТ за ползване на платен годишен отпуск