За нас

You are here:

Счетоводна кантора  “Булсим Консулт” Пловдив  е с основна дейност: предоставяне на счетоводно –консултантски услуги и  обслужва счетоводството на фирми от Пловдив и региона . Имаме голям практически опит придобит през годините в международна компания ,малкия и средния бизнес.

В условията на  финансова нестабилност, богатият ни практически опит е от съществено значение за развитието на Вашата дейност. Отговаряме за цялостната система за управление на качеството, прилагането на данъчното, трудово-правното и осигурителното законодателство. Ние гарантираме  за Вашата сигурност, информираме Ви своевременно при настъпили промени в данъчното , осигурителното и трудовото законодателството.

За вашият успешен бизнес работим в тясно сътрудничество с одитори и юристи.

В условията на растяща  конкуренция е важно да изберете правилният партньор , който да обслужва счетоводството на Вашата фирма, да гарантира Вашата пълна  данъчна защита.. Т.к. ценим Вашето време, ние Ви предлагаме посещение на място. Взимаме и носим документи до Вашият обект или офис.

В процесът на работа Вие ще се уверите в нашия профисионализъм  в счетоводството, корпоративните финанси, данъчното и трудово- правното законодателство

 

ИЗБИРАЙКИ НАС ВИЕ:

Спестявате разходите свързани с разкриването на работно място, разходите за заплати и осигуровки. Ползването на болнични и отпуски, заместване, внезапно напускане на отговарящия служител или недостатъчен срок за предаване на работите на негов заместник, неволни грешки или прикриването им и други, които могат да повлияят отрицателно на микроклимата и производствените процеси на фирмата, вече няма да са Ваша грижа.

Спестявате от закупуване и поддръжка на лицензиран счетоводен, ТРЗ и правен софтуер и актуална информация за промените в нормативната база; спестявате си чакане на безкрайните опашки в НАП, НОИ и банките. Чрез скючване на договор за абонаменто счетоводно обслужване Вие ще намалите своите разходи, ще спестите от ценното си време и ще насочите усилията си към управлението на вашият бизнес.
Имаме опит в различни сфери на стопанския живот – търговия външна и вътрешна, производство, ресторантьорство, транспорт, недвижими имоти,строителство, реклама, услуги, здравеопазване, свободни професии. и др. Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент.
Кантората разполага с квалифициран персонал с висше образование, магистърска степен “счетоводство и контрол” който извършва дейност по цялостно текущо и годишно счетоводно обслужване.Ние осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни обучения и квалификации, посещаване на семинари и участия в конференции.За качественото и добро обслужване и защита на интересите на нашите клиенти, ползваме и услугите на външни специалисти в областта на одита и правото.

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване Вие  получавате 50 % отстъпка първия  месец от договорената цена.

Безплатен печат за регистрирана от нас фирма

Безплатна регистрация в КЗЛД

Безплатна регистрация по ЗДДС

Без такса за годишно счетоводно приключване

Безплатно изготвяне на служебни бележки за персонала

 

Нашите водещи принципи са

  • Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги
  • Използване на най добрите счетоводни практики
  • Постигане на първокласни резултати
  • Индивидуален подход към всеки клиент
  • Корекност